Male Division

Name Total Points
Ajith CT 136
Sunil Kumar 130
S Kholi 100
Ankur kumar 82
Nithya Anand 46
Vignan Rachabattuni 40
Sekar Patchai 20
Ashwin Ramdas 18
Anand Salim 16
Devrath Vijay 14

Female Division

Name Total Points
Sanjana George 148
Sweta Devraj 128
Lalita Madhwal 86
Fiona O’brien 38
Priya Rathnakumar 32
Tamanna Sharma 28
Tamanna 18
Mira Dalvi Sahni 16
Sneha Desu 16
Neha Khincha 16

Male Division

Name Total Points
Sanjay Negi 144
Shivalinga M 132
Aaron Eipe John 106
Sachin G 20
Brijesh 20
Ankur Kumar 18
Hiren Patel 20
Ravi Paramar 16
Rajasekar Pachai 16
Tarun Singh 14

Female Division

Name Total Points
Ravinder Preet Kaur 144
Swati Goswami 132
Jacqueline Babitha Xavier 106
Tamanna 58
Swetha Devaraj 32
Sanjana George 20
Fiona O’Brien 20
Ritika Borah 16
Suman Yadav 16
Meenu 14

Male Division

Name Total Points
Balbir Kumar 110
Sanjay Negi 74
Jeeva Alagesan 50
Amit Kadian 44
Devrath DV 22
Rajath Samatha 20
Rupak Kumar 18
Sekhar Pachai 18
Raghava Reddy 18
Vikesh Malik 16

Female Division

Name Total Points
Sneha Desu 118
Swati Goswami 104
Maria O 20
Ritika Borah 18
Viki Tinkleman 16
Isha Sandhu 16
Neelam Khanna 16
Aradhana Reddy 16
Reeti Sahai 14
Urmi Kothari 14