Master Leaderboard 2018-19 — Devils Circuit

MALE DIVISION

Name Total Points
Sukhchain Singh 144
Sunil Kumar 140
Vishal Chaudhary 96
S Kholi 86
Sanjay Negi 68
Shantha Murthy S P 50
Abrar Pasha 14
Vivekanandan 14
Vivek 14
Partap Singh Virk 12

FEMALE DIVISION

Name Total Points
Diksha Kapoor 148
Jyoti singh 120
Tamanna sharma 108
Tamanna Kalsi 72
Priya Rathnakumar 42
Meghna Kukreja 20
Madhuri Kudva 20
Deepti Shetty 16
Maitreyi Rajaram Dandekar 14
Leena Arora 14